top of page

Сайт вчителів-експериментаторів 
Орільського навчально-виховного комплексу 
Лозівської районної ради Харківської області

Ми раді вас вітати на сайті дослідницько-експериментальної роботи

Орільського навчально-виховного комплексу

Лозівської районної ради Харківської області

Тема дослідно-експериментальної роботи:

«Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку»

Мета дослідження:

збереження здоров’я вчителів і учнів в навчальному процесі за умови:

  • формування гармонійного, цілісного, екологічно здорового типу мислення;

  • набуття учителем знань про фізіологію мозку людини, геометрію її фізичного тіла, типи нервової системи, організація на основі цих знань учбового процесу і життєдіяльності учнів на ньому;

  • розкриття внутрішніх ресурсів особистості учня, виявлення попередньо закладених в ній потенційних можливостей.

Завдання дослідження:

  • підготувати вчителів школи до проведення ноосферних (біоадекватних) уроків;

  • сприяти просвіті учнів, їх ознайомленню із загальними науковими уявленнями про природу, людину, суспільство, встановленню свідомості вчителя, в основі якої новий погляд на людину як копію Всесвіту.

Очікувані результати:

  • впровадження ідеї здоров’язбереження вчителів та учнів в системі ноосферної освіти школи;

  • форування екологічного мислення, екологічної свідомості, ноосферного світогляду учнів та вчителів;

  • створення системи навчально-виховного процесу за якої закладаються в дитині механізми самореалізації, саморозвитку, актуалізується особистісний потенціал учня, необхідний для становлення сучасної самобутньої особистості;

  • формування соціального здоров’я особистості орієнтованого на досягнення такої моральної довершеності, яка полягає у досягненні морально-психологічної, духовної рівноваги із соціоприродним середовищем і особистісним Я, до гармонії із собою, іншими, природою.

Наукові консультанти

Маслова Н.В,

доктор психологічних наук Російської академії природничих наук, Ноосферної академії науки і освіти

Курмишев Г.В,

доктор педагогічних наук, дійсний член Ноосферної академії науки і освіти.

Наукові керівники

Кузнецова Алла Федорівна,

доктор педагогічних наук, професор кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти

Кравченко Ганна Юріївна,

кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та експериментальної роботи Харківської академії неперервної освіти

Координатори

Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи

Волкова Ірина Василівна,

завідувач Центру здорового способу життя Харківської академії неперервної освіти

Запрій Наталія Миколаївна, 

Орільський НВК Лозівської районної ради Харківської області

bottom of page